top of page

Kullanım Koşulları

REDZILL KULLANIM KOŞULLARI – ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sitemizi ziyaret eden veya ürün ve hizmetlerimizden faydalanan herkes için geçerli olmak üzere bazı hukuki şartları aşağıda listeledik.

 

İşbu https://redzill.com sitesinin (“Site”) tüm hakları Redzill Tasarım ve Hediyelik Eşya Limited Şirketi’ne (“Redzill”) aittir. Sitenin Ziyaretçiler ve Üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Siteyi kullanmadan önce aşağıdaki Site Kullanım Koşullarını (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz.

1- Taraflar

  • https://www.redzill.com İnternet Sitesi’nin faaliyetlerini yürüten Acıbadem mah. Çeçen sk. Akasya AVM No:25 İç kapı No:426 ÜSKÜDAR / İSTANBUL  adresinde faaliyette bulunan (“Redzill”);

  • https://www.redzill.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

 

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Redzill’in İnternet Sitesi üzerinden sunulacak mal ve hizmetlerden Üye’nin yararlanma şartları ile buna ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3- Hizmet İçeriği

Redzill web sitesi üzerinden satışa sunulan ürünlerin, kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, taahhüt edilen sürede ürünün kullanıcıya kargo firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir.

 

4- Sözleşmenin Kurulması ve Üyelik

Bu Sözleşme’nin kurulması için, istenilen Üyelik Bilgileri'ni ve kendi belirleyeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek Üye Ol butonuna basmanız yeterlidir.

 

Ad, soyad, elektronik posta adresi, cep telefonu no.su ve diğer zorunlu bilgileri doğru, eksiksiz ve hatasız girmenizi, bir hata fark ederseniz düzeltmenizi rica ederiz. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz eksiklik/hataları Üye Girişi kısmından ulaşacağınız Hesabım bölümünde düzeltebilirsiniz. Yanlış bilgi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı Redzill’in hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

 

Üyelik sırasında, tarafımızdan toplanan kişisel verilerinizin ve bu verilerin hangi amaçlarla kullanıldığına dair ayrıntılar için ‘KVKK Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

 

Üye şifresini unuttuğunda talep etmesi halinde sistemde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Üyelik hesabınıza erişebilmeniz için gerekli oturum açma bilgilerinizi güvenliğiniz açısından gizli tutmanızı ve hiç kimseyle paylaşmamanızı rica ederiz.

 

Redzill, kayıtlı eposta adresi ve şifre kullanılarak Redzill web sitesine giriş yapan kişinin işbu Sözleşme kapsamındaki üye olduğunu varsaymakta olup, Redzill’in yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

Üyelik işlemleriniz tamamlandığında bu Sözleşme’yi (form-metin olarak) Üyelik Bilgileri'nde belirttiğiniz e-posta adresine göndereceğiz. Ayrıca Sitemizde yine form olarak yer almaktadır. Üyeye "özel" (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sözleşme metni gibi bir metin Şirketimiz sistemlerinde ayrıca muhafaza edilmeyebilecektir.

5- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1.  Üye, Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Redzill’in bu bilgilerin doğru olmaması ya da başkasına ait olması nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. Üye, Site’ye üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye’nin Site’ye kayıt olurken kullandığı e posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Redzill’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve Redzill'in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.  Üye  Site’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

5.4.  Üye,  Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

5.5. Üye, Redzill tarafından sunulan hizmetlere Redzill tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda  Redzill’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

 

5.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

5.7.  Üye, dilediği zaman Site’ye üyeliğini sonlandırabilir ya da sonlandırmayı talep edebilir. Bu durumda sistemin uygunluğuna göre sistem üzerinden kendiniz üyeliğinizi iptal edebilir veya bu talebinizi info@redzill.com adresine iletebilirsiniz.

 

5.8. Redzill, aşağıda belirtilen yazılı durumlarda, Üye’nin İnternet Sitesi kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar.

  • Hatalı, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin İnternet Sitesi’ne kaydedilmesi,                             

  • İnternet Sitesi içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

  • İnternet Sitesi’nin güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi. Aynı zamanda otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya üyelik kaydı açılması, veya otomatik yöntemler aracılığıyla Siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

 

5.9. Redzill, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

 

5.10. Redzill, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

5.11. Redzill, Üyelere ait bilgileri yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklayabilir.

 

5.12. Üye tarafından İnternet Sitesin'de girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Redzill tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanlar ölçüsünde alınmıştır. Söz konusu bilgilerin Üye’ye ait cihazdan girilmesi nedeniyle, bilgilerin Üye tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Üye’ye aittir. Üye https://www.redzill.com girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

5.13. İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen veya tamamen kullanımı konusunda, Redzill'in anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Redzill’e aittir.

6- Fikri Mülkiyet Hakları

Site’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı(sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran Redzill’in mülkiyetindedir. 

 

Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

7- Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Redzill tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. Redzill üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

8- Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

9- Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

Redzill’de kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. tabi olduğu ilgili mevzuat uyarınca belirlenen sürelerle veri mevzuatına uygun şekilde saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Redzill’de saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

bottom of page