top of page

Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince ALICI’nın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

MADDE 1 – TARAFLAR

 

1.1 SATICI 

 

Unvanı                       : Redzill Tasarım ve Hediyelik Eşya Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi                        : Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya AVM No: 25 İç Kapı No: 426 Üsküdar/İstanbul

Kargo Adresi            :  Barbaros Mah. Fesleğen Sk. South Side Sitesi D1-1 Blok Kat 19 Daire 111 34746 Batı Ataşehir/ İSTANBUL

Telefon                      : 0539 7089931

E-posta Adresi         :  info@redzill.com

MERSİS No               : 0734243070300001

 

1.2 ALICI 

 

Adı Soyadı     : 

Adresi             

Telefon           : 

Email              : 

MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden SATICI’dan satın alınan ürünün cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, bedeni, adeti, vergiler dahil satış bedeli, ödeme, fatura ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

   

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti :                           0,00 TL

  

TESLİMAT BİLGİLERİ

Adı – Soyadı/Unvanı

 

Adres:

Telefon:

E-posta:

 

 

FATURA BİLGİLERİ

Adı – Soyadı/Unvanı

Adres:

Telefon:

E-posta:

 

Standart (stoklarda bulunan) ürün siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak sipariş SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, kişiselleştirilmiş (ALICI'nın isteği doğrultusunda hazırlanmaya başlanan ürünler ise en geç 45 (kırkbeş) gün içinde [•] adına yetkilendirilmiş kargo firmasına teslim edilir.

 

4. CAYMA HAKKI

 

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı veya ALICI tarafından gösterilen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya yukarıda bildirilen telefon veya e-posta adresine bildirimde bulunulması ve ürünün 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri ve taraflar arasında elektronik ortamda imzalanan mesafeli satış sözleşmesinin 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkı kapsamında yer alan iade usulleri ayrıntılı olarak ayrıca mesafeli satış sözleşmesinde de yer almaktadır.

ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde satın almış olduğu ürünü SATICI’nın anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo firması yolu ile yukarıda anılan bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde SATICI’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi gerekmektedir. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi ilettiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermediği durumda, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

İade ürünün anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

 

5. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, TÜKETİCİ aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) TÜKETİCİ'nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ'ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

6. GEÇERLİLİK

 

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildiğinde geçerlilik ve yürürlük kazanır. İşbu ön bilgilendirme formu, ancak ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

7. YETKİLİ MAHKEME

 

TÜKETİCİ; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Ticaret Bakanlığı tarafından ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde yetkili Tüketici Hakem Heyetlerine, bu değerleri aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'ne yapabilir.

Tarih: [•]

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.  

bottom of page